Son Dakika, EK Ders Ücreti Konulu Resmi Yazı

Millî Eğitim Bakanlığı 6 Aralık 2022 tarihli Ek Ders Ücreti Konulu resmi yazı.

Son Dakika, EK Ders Ücreti Konulu Resmi Yazı

MEB'den "Ek Ders Ücreti" Konusunda Resmi Yazı

Millî Eğitim Bakanlığı 6 Aralık 2022 tarihli Ek Ders Ücreti Konulu resmi yazı.

Millî Eğitim Bakanlığı Personel Genel Müdürlüğü tarafından 6 Aralık 2022 tarihli Ek Ders Ücreti Konulu resmi yazıda ; İyep'te Hafta Sonu Yöneticilere Kurs ve Yönetim Ücreti Aynı Anda Ödenir mi? sorusuna cevap verildi.MEB tarafından konu ile ilgili cevapta özetle ;cumartesi ve pazar günlerinde yapılan İlkokullarda Yetiştirme Programı (İYEP) kapsamında ders okutan yöneticilerden aynı günlerde yönetim görevini de yerine getiren en fazla bir yöneticinin, hem yönetim görevi karşılığında öngörülen ek ders ücretinden hem de fiilen okuttuğu dersler için öngörülen ek ders ücretinden birlikte yararlandırılmasının mümkün bulunduğu değerlendirilmektedir. ifadeleri yer aldı.

İŞTE O YAZI

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI Personel Genel Müdürlüğü

Sayı : E-28892082-869-65191730 06.12.2022

Konu : Ek Ders Ücreti

TEMEL EĞİTİM GENEL MÜDÜRLÜĞÜNE

İlgi : 05.12.2022 tarihli ve E-70297673-199-65077319 sayılı yazınız.

Genel Müdürlüğünüze bağlı eğitim kurumlarında cumartesi ve pazar günlerinde yapılan İlkokullarda Yetiştirme Programı (İYEP) kapsamında fiilen ders okutan yöneticilerden aynı günlerde yönetim görevini de yerine getirenlerin, her iki görev için öngörülen ek ders ücretinden birlikte yararlandırılıp yararlandırılamayacakları hususunda Genel Müdürlüğümüz görüşünün bildirilmesine ilişkin ilgi yazı ve ekleri incelenmiştir.

Bilindiği gibi Millî Eğitim Bakanlığı Yönetici ve Öğretmenlerinin Ders ve Ek Ders Saatlerine İlişkin Kararın 5'inci maddesinde, örgün ve yaygın eğitim kurumlarında görevli yönetici ve öğretmenlerin haftada aylık karşılığında okutmakla yükümlü oldukları ders saati sayısı, 6'ncı maddesinde de, yönetici ve öğretmenlerin haftada kaç saate kadar ek ders ücreti karşılığında ders okutabilecekleri belirlenmiştir.

Söz konusu Kararın 8'inci maddesinin birinci fıkrasında; ilkokul 3'üncü sınıfta bulunmakla birlikte Türkçe ve Matematik derslerinden Bakanlıkça belirlenen asgari kazanımları edinememiş olduğu tespit edilen öğrencilerden bu dersler için her öğretim yılında toplam 160 saati geçmemek ve 10 öğrenciye kadar bir öğretmenin görevlendirilmesi kaydıyla yapılacak eğitimler kapsamında görevlendirilen yönetici ve öğretmenlere, haftada 10 saate kadar daha ders görevi verilebileceği hüküm altına alınmıştır. Aynı maddenin üçüncü fıkrasında ise; "Cumartesi ve pazar günleri, bu madde kapsamında belirtilen eğitim faaliyetlerinde görev yapan okul/kurum yöneticilerinden birine fiilen görev yaptıkları anılan günler için 2 saat ek ders ücreti ödenir.

Yöneticilere, fiilen ders okuttukları süreler hariç olmak üzere yönetim görevine bağlı olarak bunun dışında bu madde kapsamında ayrıca ek ders ücreti ödenmez." hükmüne yer verilmiştir.

Bu itibarla cumartesi ve pazar günlerinde yapılan İlkokullarda Yetiştirme Programı (İYEP) kapsamında ders okutan yöneticilerden aynı günlerde yönetim görevini de yerine getiren en fazla bir yöneticinin, hem yönetim görevi karşılığında öngörülen ek ders ücretinden hem de fiilen okuttuğu dersler için öngörülen ek ders ücretinden birlikte yararlandırılmasının mümkün bulunduğu değerlendirilmektedir.

Bilgilerinize arz ederim.

Ahmet AYTAÇ Daire Başkanı

Güncelleme Tarihi: 08 Aralık 2022, 08:22
YORUM EKLE
SIRADAKİ HABER