Branş öğretmeni Destekleme ve Yetiştirme Kursundan (DYK) en fazla kaç saat ek ders ücreti alabilir?

Milli Eğitim Bakanlığı, branş öğretmeni olarak görev yapan ve haftada 24 saat ders veren öğretmenin destekleme ve yetiştirme kursunda haftada kaç saate kadar ders alabileceğini resmi bir yazı göndererek açıklamıştı.

Branş öğretmeni Destekleme ve Yetiştirme Kursundan (DYK) en fazla kaç saat ek ders ücreti alabilir?

İşte MEB Personel Genel Müdürlüğünün 31.10.2022 tarih ve "Ders Saati Sayısı" başlıklı yazısı

Bilindiği gibi kararın 5'inci maddesinde, örgün ve yaygın eğitim kuramlarında görevli öğretmenlerin haftada aylık karşılığında okutmakla yükümlü oldukları ders saati sayısı, 6'ncı maddesinde de öğretmenlerin haftada kaç saate kadar ek ders ücreti karşılığında ders okutabilecekleri belirlenmiştir.

Aynı Kararın 8'inci maddesinde ise; bu Kararla belirlenen azami ek ders görevi ve ek ders görevinden sayılan ders saatleri dışında olmak üzere, maddede belirtilen eğitim faaliyetlerinde görevlendirilen yönetici ve öğretmenlere haftada 10 saate kadar daha ders görevi verilebileceği hüküm altına alınmıştır.

Bu çerçevede, Bakanlığımıza bağlı eğitim kuramlarında görevli yönetici ve öğretmenlere, destekleme ve yetiştirme kursları kapsamında Kararın 5'inci ve 6'ncı maddelerinde belirlenen aylık ve ek ders ücreti karşılığı ders görevlerinden yerine getiremedikleri ders saatleri ile bu ders saatlerine ilave olarak haftada 10 saate kadar, azami ek ders görevini dolduranlara ise yalnızca ilave olarak haftada 10 saate kadar daha ek ders görevi verilebilmesi mümkün bulunmaktadır. Ancak azami ek ders görevini dolduran yönetici ve öğretmenlere, Kararın 8'inci maddesinde belirtilen eğitim faaliyetlerinde, faaliyetin niteliği farklı da olsa haftada 10 saatten fazla ek ders görevi verilmesi mümkün bulunmamaktadır.

Bu bilgiler ışığında Milli Eğitim Bakanlığı Personel Genel Müdürlüğü 31.10.2022 tarih ve 62284832 sayılı görüş yazısında; "Bu itibarla, normal müfredat kapsamında haftada 24 saat ders okuttuğu belirtilen ilgilinin, destekleme ve yetiştirme kursunda haftada 16 saate kadar daha ders okutması ve karşılığında ek ders ücretinden yararlandırılmasının mümkün bulunduğu değerlendirilmektedir.

Bununla birlikte öğretmenlerin öncelikli görevinin Kararın 5'inci ve 6'ncı maddelerinde belirlenen haftalık ders saatlerinde normal müfredat kapsamında okutulması öngörülen dersleri okutmak olduğunun, bu dersler dururken söz konusu ders saatlerini doldurmadan destekleme ve yetiştirme kurslarında görev almalarının uygun olmayacağının; ancak gerek kadrolarının bulunduğu okullarda gerekse eğitim bölgesinde veya yerleşim biriminde bulunan diğer okullarda bu yönde okutabilecekleri ders görevi bulunmaması durumunda bu ders saatleri için de anılan kurslarda ders görevi alabilecekleri hususunun göz önünde bulundurulması gerekmektedir.

YORUM EKLE
SIRADAKİ HABER