MEB, liselerde 'sınıf içi değerlendirmeler' için öğretmenlere yol haritası hazırladı

Liselerde öğrencilerin öğrenme süreçlerini desteklemek, değerlendirmek ve etkin bir şekilde geri bildirim sunmak amacıyla hazırlanan tamamlayıcı ölçme araçlarının kullanımına yönelik rehber kitaplar, öğretmenlerin erişimine açıldı- Tüm lise kademelerinde okutulan biyoloji, fizik, kimya matematik derslerini kapsayan rehber kitaplar, "performans görevi", "proje hazırlama" ve "poster sunumu" gibi destekleyici öğrenme araçlarını içeriyor

MEB, liselerde 'sınıf içi değerlendirmeler' için öğretmenlere yol haritası hazırladı

- Milli Eğitim Bakanlığınca (MEB), liselerde "performans görevi", "proje hazırlama" ve "poster sunumu" gibi öğrencilerin öğrenme süreçlerini desteklemek ve etkin bir şekilde geri bildirim sunmak amacıyla "sınıf içi değerlendirme öğretmen rehber kitapları" hazırlandı.

Bakanlık, liselerde sınıf içi değerlendirmede yaygın kullanılan geleneksel ölçme değerlendirme yöntemlerine ek olarak, tamamlayıcı ölçme değerlendirme yöntemleri için yeni bir çalışmayı hayata geçirdi.

Bakanlık Ortaöğretim Genel Müdürlüğünce yürütülen çalışma kapsamında, 9'uncu sınıftan 12'nci sınıfa kadar tüm lise kademelerindeki öğ-rencilerin öğrenme süreçlerini destekleyen tamamlayıcı değerlendirmeye yönelik ölçme araçları geliştirildi.

Derslerde anlama, uygulama, analiz, değerlendirme ve yaratma bilişsel düzeylerindeki kazanımların ölçülmesi ve sınıf içi ölçme ve değerlendirme uygulamalarının çeşitliliğini artırmak için "performans görevi", "portfolyo", "proje hazırlama" ve poster sunumu" gibi tamamlayıcı ölçme araçlarının kullanımına yönelik öğretmen rehber kitapları hazırlandı.

Sınıflarda "süreç odaklı" değerlendirme anlayışına göre hazırlanan "sınıf içi değerlendirme öğretmen rehber kitapları", ilk etapta tüm okullardaki lise kademelerinde okutulan biyoloji, fizik, kimya, matematik dersleri için uygulamaya girecek.

- Rehber kitaplar, "öğrenme için değerlendirme" anlayışı ile hazırlandı

Tamamlayıcı ölçme araçlarının kullanımı konusunda öğretmen kapasitesinin güçlendirilmesi, etkin bir geri bildirim sürecinin oluşturulması hedefiyle öğretmen rehber kitapları, "öğrenme için değerlendirme" bakış açısı ile hazırlandı.

Bu amaçla liselerdeki biyoloji, fizik, kimya ve matematik derslerinin her biri özelinde, öğretim programlarından farklı bilişsel düzeylerde 20'şer kazanım seçildi. Bu kazanımlara yönelik biçimlendirici değerlendirmeyi destekleyecek şekilde tamamlayıcı ölçme ve puanlama araçları geliştirildi.

Bazı kazanımlar için açık uçlu sorular ve çalışma kağıtları da hazırlandı.

 

 

 

Seçilen kazanımlara yönelik tek bir ölçme aracı yerine kazanıma uygun çeşitli ölçme araçları geliştirildi. Bu ölçme araçlarının, öğretmenler tarafından örnek alınması ve diğer kazanımlara uyarlanması için rehberlik etmesi amaçlandı.

Öğretmen rehber kitaplarındaki ölçme araçları, öğrencilerde kazanıma ait genel beceriler ile derse özgü becerilerin hem geliştirilmesine hem de ölçülmesine olanak sağlayacak şekilde oluşturuldu.

- Sınıf içi değerlendirme örneklerinde iki bölüm bulunuyor

Rehber kitaplarda, sınıf içi değerlendirme örnekleri iki bölümden meydana geliyor. "Öğretmen sayfası" olan birinci bölümde, sınıf içi değerlendirme örneklerine ve bu örneklere ait açıklamalara yer verildi.

"Öğrenci sayfası" olan ikinci bölümde ise öğrencilere verilmek üzere hazırlanmış sınıf içi değerlendirme örnekleri yer aldı.

 

 

 

Öğretmen rehber kitaplarının her biri, Ortaöğretim Genel Müdürlüğünün "OGMMateryal" web sitesinde oluşturulan "Yönetici ve Öğretmen Kütüphanesi" bölümündeki "https://ogmmateryal.eba.gov.tr/kutuphane" adresinde erişime açıldı.

Kitaplar ayrıca, Öğretmen Bilişim Ağı'nda (ÖBA) videolu anlatım şeklinde yayınlanacak.


 

YORUM EKLE
SIRADAKİ HABER