Ek Ders Ücreti Nasıl Hesaplanır?

Öğretmenler tarafından en çok merak edilen soruların başında gelen “ek ders nasıl hesaplanır?”ın cevabını sizlerle paylaşacağız. Branşınız, göreviniz ne olursa olsun sade ve lafı dolandırmadan açıklayacağımız bu yazımızda aşağıdaki sorulara cevap bulabileceksiniz.

Ek Ders Ücreti Nasıl Hesaplanır?

Öğretmenler tarafından en çok merak edilen soruların başında gelen “ek ders nasıl hesaplanır?”ın cevabını sizlerle paylaşacağız. Branşınız, göreviniz ne olursa olsun sade ve lafı dolandırmadan açıklayacağımız bu yazımızda aşağıdaki sorulara cevap bulabileceksiniz.

 • Okul öncesi öğretmeni ek dersi nasıl hesaplanır?
 • Sınıf öğretmeni ek dersi nasıl hesaplanır?
 • Genel bilgi (kültür) dersi öğretmeni ek dersi nasıl hesaplanır?
 • Atölye ve laboratuvar dersi öğretmeni ek dersi nasıl hesaplanır?
 • Rehber öğretmen ek dersi nasıl hesaplanır?
 • Okul müdürü ek dersi nasıl hesaplanır?
 • Okul müdür yardımcısı ek dersi nasıl hesaplanır?

Her şeyden önce kısaca ek ders ve aylık karşılığı ders görevi nedir? bunlara bir bakalım.

Ek Ders Nedir? Ek Ders Nasıl Hesaplanır?

Öğretmenlerin ve okul yöneticilerinin ; aylık (maaş) karşılığı ders görevi dışında ek ders ücreti karşılığında okuttukları dersleri ifade eder. Peki aylık karşılığı ders görevi nedir?

Aylık Karşılığı Ders Görevi Nedir?

Öğretmenlerin ve okul yöneticilerinin ; aylık (maaş) karşılığında okutmak zorunda oldukları dersleri ifade eder.

Okul Öncesi Öğretmeni Ek Dersi Nasıl Hesaplanır?

Okul öncesi öğretmenleri

 • haftada 18 saat aylık (maaş) karşılığı ve
 • ilave olarak 12 saatte zorunlu ek ders okutmakla görevlidirler.
 • Dolayısıyla okul öncesi öğretmenlerinin
 • 12 saat normal ek ders
 • ders dışı hazırlık planlamadan 3 saat,
 • öğrenci kişilik hizmetlerinden 2 saat ve
 • haftalık 3 saat nöbeti ile birlikte haftalık ek dersi 20 saat olmaktadır. Haftalık 20 saat x 4 hafta (20 gün) = aylık ortalama 80 saat ek ders yapar.

2023 yılında 1 ek ders ücreti;

 • Kadrolu öğretmenler için net 42,49
 • Sözleşmeli öğretmenler için 36,49 TL’dir.

Okul öncesi öğretmeni için örnek aylık ek ders hesaplaması;

 • Kadrolu öğretmenler için : aylık 80 saat x 42,49 =3.399 TL
 • Sözleşmeli öğretmenler için aylık 80 saat x 36,49 = 2.919 TL

Sınıf Öğretmeni Ek Dersi Nasıl Hesaplanır?

Sınıf öğretmenleri haftada 18 saat aylık (maaş) karşılığı ve ilave olarak 12 saatte zorunlu ek ders okutmakla görevlidirler. Sınıf öğretmenlerinin ders dışı hazırlık planlamadan 3 saat, sınıf öğretmenliği öğrenci kişilik hizmetlerinden 2 saat ve varsa nöbeti ile birlikte haftalık ek dersi 20 saat olabilmektedir. Haftalık 20 saat x 4 hafta (20 gün) = aylık 80 saat ek ders yapar.

2023 yılında 1 ek ders ücreti;

 • Kadrolu öğretmenler için 42,49
 • Sözleşmeli öğretmenler için 36,49 TL’dir.

Sınıf öğretmeni için örnek aylık ek ders hesaplaması;

 • Kadrolu sınıf öğretmenleri için : aylık 80 saat x 42,49 =3.399 TL
 • Sözleşmeli sınıf öğretmenleri için aylık 80 saat x 36,49 = 2.919 TL

Genel Bilgi (Kültür) Dersi Öğretmeni Ek Dersi Nasıl Hesaplanır?

Genel Bilgi (Kültür) Dersi Öğretmeni Ek Dersi Nasıl Hesaplanır?

Genel bilgi dersi öğretmenleri haftada 15 saat aylık (maaş) karşılığı ve ilave olarak 6 saatte zorunlu ek ders okutmakla görevlidirler. Bunun yanında genel bilgi dersi öğretmenleri isteğe bağlı olarak ayrıca 9 saate kadarda ek ders alabilirler.

Genel bilgi dersi öğretmenlerine sınıf/şube sorumluluğu veya kulüp (sosyal etkinlik) danışmanlığı verilmiş ise “Öğrenci Sosyal ve Kişilik Hizmetleri” kapsamında ayrıca haftada 2 saat daha ek ders ücreti ödenir. Bu kapsamda aynı kişiye hem danışman öğretmenlik hem de sınıf/şube rehber öğretmenliği görevi verilmesi halinde sadece bir görev için ek ders ücreti ödenir.

Genel bilgi dersi öğretmenlerine, haftada 3 saati geçmemek üzere fiilen okuttukları her 10 saat ders için 1 saat daha hazırlık ve planlama görevi karşılığında ayrıca ek ders ücreti ödenir.

Genel bilgi dersi öğretmeni için örnek aylık ek ders hesaplaması;

Örnek genel bilgi dersi öğretmenimizin haftalık 30 saat derse girdiğini, sınıfının ya da kulübünün olduğunu ve nöbet görevi olduğunu düşünelim.

 • 30 – 15 (aylık karşılığı) = 15
 • 15 + 2 (öğrenci sosyal ve kişilik hizmetleri) = 17
 • 17 + 3 (her 10 saate 1 saat planlama görevi) = 20
 • 20 + 3 (nöbet görevi) = 23
 • Yukarıdaki özelliklere sahip bir genel bilgi dersi öğretmeninin haftalık toplam 23 saat ek dersi bulunmaktadır.
 • 23 x 4 hafta = aylık 92 saat ek ders yapar.

2023 yılında 1 ek ders ücreti;

 • Kadrolu öğretmenler için 42,49
 • Sözleşmeli öğretmenler için 36,49 TL’dir.
 • Kadrolu genel bilgi dersi öğretmenleri için : aylık 92 saat x 42,49 =3.909 TL
 • Sözleşmeli genel bilgi dersi öğretmenleri için aylık 92 saat x 36,49 = 3.357 TL

Atölye ve Laboratuvar Öğretmeni Ek Dersi Nasıl Hesaplanır?

Atölye ve Laboratuvar Öğretmeni Ek Dersi Nasıl Hesaplanır?

Atölye ve laboratuvar öğretmeni aylık karşılığı, zorunlu ve isteğe bağlı ek ders görevi kaç saattir?

Atölye ve laboratuvar öğretmenleri haftada 20 saat aylık (maaş) karşılığı ve ilave olarak 20 saatte zorunlu ek ders okutmakla görevlidirler. Bunun yanında atölye ve laboratuvar öğretmenleri ayrıca 4 saate kadarda isteğe bağlı ek ders alabilirler.

Atölye ve laboratuvar öğretmeni alan şefi kaç saat ek ders alır?

Atölye ve laboratuvar öğretmenlerinden kendilerine bölüm, atölye ve laboratuvar şefliği görevi verilenlerin, görev yaptıkları eğitim kurumunun bölüm, atölye ve laboratuvarlarındaki çalışmaların planlanması, tezgah, makine, araç ve gerecin sağlanması, bakımı, onarımı ve öğretime hazır halde bulundurulması amacıyla yaptıkları çalışmaların bölüm şefleri için haftada 10, atölye ve laboratuvar şefleri için ise haftada 6 saati ek ders görevi sayılır.

Bu dersler ders dağıtım çizelgesinde “Planlama ve Bakım-Onarım Görevi” adıyla gösterilir ve haftada azamî okutabilecekleri ek ders saatleri içinde verilir.

Atölye ve laboratuvar öğretmeni sınıf rehber öğretmenliği ek dersi alır mı?

Atölye ve laboratuvar öğretmeni şeflik görevi almamışsa ve sınıf/şube sorumluluğu veya kulüp (sosyal etkinlik) danışmanlığı verilmiş ise “Öğrenci Sosyal ve Kişilik Hizmetleri” kapsamında ayrıca haftada 2 saat daha ek ders ücreti ödenir. Bu kapsamda aynı kişiye hem danışman öğretmenlik hem de sınıf/şube rehber öğretmenliği görevi verilmesi halinde sadece bir görev için ek ders ücreti ödenir.

Atölye ve laboratuvar öğretmenine kaç saat hazırlık ve planlama ek dersi verilir?

Atölye ve laboratuvar öğretmenlerine, haftada 3 saati geçmemek üzere fiilen okuttukları her 10 saat ders için 1 saat daha hazırlık ve planlama görevi karşılığında ayrıca ek ders ücreti ödenir.

Atölye ve laboratuvar öğretmenini koordinatörlük (İşletmelerde Meslek Eğitimi) ek dersi kaç saattir?

İşletmelerde meslek eğitimi yapılan okul ve kurumlarda görevli yönetici ve öğretmenlerin öğrenci, çırak ve aday çırakların işyerindeki uygulamalı eğitimini izlemek, programa uygunluğunu ve sistemin iş yerindeki işlerliğini sağlamak, meslekî rehberlikte bulunmak üzere yaptıkları bu görevler ek ders görevi sayılır.

Bu dersler, ders dağıtım çizelgelerinde “işletmelerde meslek eğitimi” adıyla gösterilir ve işletmelerin okul ve kuruma uzaklığı, öğrenci, çırak ve aday çırak sayısı gibi kıstaslar esas alınarak okul ve kurum müdürlüğünce hazırlanacak ve millî eğitim müdürlüğünce onaylanacak programlara göre haftada;

 • a) Meslekî eğitim merkezlerinde;
  • 1) Büyükşehir belediyesi sınırları içindeki ilçelerde 24 saati,
  • 2) Diğer il ve ilçelerde 18 saati,
 • b) Diğer okul ve kurumlarda;
  • 1) Büyükşehir belediyesi sınırları içindeki ilçelerde 20 saati,
  • 2) Diğer il ve ilçelerde 16 saati, geçmemek üzere okutabilecekleri azamî ek ders saatleri kapsamında verilir.

Okul ve kurumun bulunduğu il veya ilçe merkezinde yeterli sayıda işletme bulunmaması halinde ilgili mevzuatına göre meslek eğitimi ve stajlarını kendi okullarında yapan öğrencilerin eğitiminde görevlendirilen yönetici ve öğretmenlerin ek ders görevleri de bu maddenin birinci ve ikinci fıkraları kapsamında belirlenir.

Atölye ve laboratuvar öğretmeni kaç saat açık lise ek dersi alır?

yazım aşamasında..

Atölye ve laboratuvar öğretmeni için örnek aylık ek ders hesaplaması;

Örnek atölye ve laboratuvar öğretmenimizin haftalık 44 saat derse girdiğini, bölüm şefi olduğunu, 12 saatte koordinatörlüğünün olduğunu, açık lisesi görevinin olduğunu ve nöbet görevi olduğunu düşünelim. Alan şefi olduğu için sınıf/şube rehber öğretmenliği ek dersi alamaz.

 • 44 – 20 (aylık karşılığı) = 24
 • 24 + 10 (alan şefliği) = 34
 • 34 + 3 (her 10 saate 1 saat planlama görevi) = 37
 • 37 + 12 (koordinatörlük görevi) = 49
 • 49 + 3 (nöbet görevi) = 52
 • 52 + 10 (açık lise görevi) = 62
 • Yukarıdaki özelliklere sahip bir atölye ve laboratuvar öğretmeninin haftalık toplam 62 saat ek dersi bulunmaktadır.
 • 62 x 4 hafta = aylık 248 saat ek ders yapar.

2023 yılında 1 ek ders ücreti;

 • Kadrolu öğretmenler için 42,49
 • Sözleşmeli öğretmenler için 36,49 TL’dir.
 • Kadrolu atölye ve laboratuvar öğretmenleri için : aylık 248 saat x 42,49 = 10.537 TL
 • Sözleşmeli atölye ve laboratuvar öğretmenleri için aylık 248 saat x 36,49 = 9.050 TL

Rehber Öğretmen Ek Dersi Nasıl Hesaplanır?

İlgili mevzuata göre ; her derece ve türdeki örgün ve yaygın eğitim kurumları rehber öğretmenlerinin ders yılı süresince haftada 18 saati ders niteliğinde ek ders görevi sayılır.

Rehber öğretmen/psikolojik danışman merkezî sınavlarda görev alabilir ve istemesi hâlinde belleticilik görevi yapabilir. Ancak rehber öğretmen/psikolojik danışmanlara nöbet görevi verilemez.

Rehber öğretmenlerinin ek dersi haftalık 18 saattir. 18 saat x 4 hafta = 72 saat aylık ek ders alırlar.

2023 yılında 1 ek ders ücreti;

 • Kadrolu öğretmenler için 42,49
 • Sözleşmeli öğretmenler için 36,49 TL’dir.

Rehber öğretmeni için örnek aylık ek ders hesaplaması;

 • Kadrolu rehber öğretmenleri için : aylık 72 saat x 42,49 =3.059 TL
 • Sözleşmeli rehber öğretmenleri için aylık 72 saat x 36,49 = 2.627 TL

Bekir Bey

YORUM EKLE
SIRADAKİ HABER