Öğretmenlik Kariyer Basamakları Sınavı Uygulama Kılavuzu yayımlandı

Kılavuza göre, sınavda 100 soru için 150 dakika süre verilecek, değerlendirme 100 puan üzerinden yapılacak- Yanlış cevapların doğru cevap sayısını etkilemeyeceği, 70 ve üzeri puan alanların başarılı sayılacağı sınav sonuçları, 12 Aralık 2022'den itibaren

Öğretmenlik Kariyer Basamakları Sınavı Uygulama Kılavuzu yayımlandı

Milli Eğitim Bakanlığınca (MEB) 19 Kasım'da yapılacak Öğretmenlik Kariyer Basamakları Yazılı Sınavı Uygulama Kılavuzu yayımlandı.

Buna göre, adaylar sınava, görev yaptıkları ilde bulunan sınav merkezlerinde girecek. Kendilerinin veya birinci derece yakınlarından birinin tedavisi uzun süren hastalığının olması nedeniyle görev yaptıkları il dışında bulunan adaylar, bu durumu sağlık raporuyla belgelendirmeleri ve 21 Ekim'e kadar başvurmaları halinde sınava gireceği il değişikliği talebinde bulunabilecek.

Öğretmenlik Kariyer Basamakları Yazılı Sınavı'na katılmaya hak kazanan adaylar, 1 Kasım 2022'de //www.meb.gov.tr internet adresinden açıklanacak.

Adayın sınav giriş yeri, salonu, sıra numarası, alacağı sınav tedbir hizmeti gibi bilgilerin yer aldığı fotoğraflı sınav giriş belgesi, 14 Kasım 2022'de //www.meb.gov.tr internet adresinden yayımlanacak.

Aday, fotoğraflı sınav giriş belgesinde yer alan sınav bölgesinde, binada, salonda ve sırada sınava girecek. Doğal afet, yangın, karantina ve benzeri olağanüstü durumlarda Bölge Sınav Yürütme Komisyonunun teklifi üzerine Ölçme, Değerlendirme ve Sınav Hizmetleri Genel Müdürlüğünün uygun görüşü ile adayın sınav yeri değiştirilebilecek.

Sınav, 19 Kasım 2022'de saat 10.00'da merkezi sistemle aynı anda başlatılıp tek oturum şeklinde yapılacak.

Sınavda 5'er seçenekli 100 soru sorulacak, sınav süresi 150 dakika olacak. Sınav giriş belgesi ile kimlik kontrollerinin ve salonlara yerleştirmenin zamanında yapılabilmesi için adaylar saat 9.30'da sınava katılacakları binada hazır bulunacak.

Fotoğraflı sınav giriş belgesi ve geçerli kimlik belgesi yanında olmayan adaylar sınava alınmayacak.

- Sınavın değerlendirilmesi

Değerlendirme 100 puan üzerinden yapılacak, yanlış cevaplar doğru cevap sayısını etkilemeyecek. 70 ve üzeri puan alanların başarılı sayılacağı sınavda, her soru eşit puan ağırlığına sahip olacak.

Sınav sonuçları, 12 Aralık 2022'den itibaren ilan edilecek.

Güncelleme Tarihi: 20 Ekim 2022, 12:31
YORUM EKLE
SIRADAKİ HABER