Rehberlik dersine ek ders ödenir mi? MEB'den görüş yazısı!

Milli Eğitim Bakanlığı, özel eğitim öğretmenlerince haftada 1 saat olarak okutulan rehberlik dersinin, bu dersi okutan öğretmenlerin aylık ve ek ders ücreti karşılığı okuttukları haftalık ders saatlerinin hesabında dikkate alınıp alınamayacağına ilişkin..

Rehberlik dersine ek ders ödenir mi? MEB'den görüş yazısı!

Milli Eğitim Bakanlığı, özel eğitim öğretmenlerince haftada 1 saat olarak okutulan rehberlik dersinin, bu dersi okutan öğretmenlerin aylık ve ek ders ücreti karşılığı okuttukları haftalık ders saatlerinin hesabında dikkate alınıp alınamayacağına ilişkin görüş yazısı yayımladı. 

T.C. MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI

Personel Genel Müdürlüğü

Sayı: E-28892082-869-61205584

Konu: Ek Ders Ücreti

18.10.2022

KÜTAHYA VALİLİĞİNE (İl Milli Eğitim Müdürlüğü)

İlgi

: a) 11.10.2022 tarihli ve E-63649569-869-60538201 sayılı yazınız. b) 27.01.2022 tarihli ve E-28892082-869-42216732 sayılı yazımız. c) Millî Eğitim Bakanlığının 27.02.2007 tarihli ve 2007/19 sayılı Genelgesi.

İliniz Merkez ilçesi Bahattin Çini Özel Eğitim Meslek Okulunda görev yapan özel eğitim öğretmenlerince haftada 1 saat olarak okutulan rehberlik dersinin, bu dersi okutan öğretmenlerin aylık ve ek ders ücreti karşılığı okuttukları haftalık ders saatlerinin hesabında dikkate alınıp alınamayacağına ilişkin ilgi (a) yazı incelenmiştir. Bilindiği gibi Millî Eğitim Bakanlığı Yönetici ve Öğretmenlerinin Ders ve Ek Ders Saatlerine İlişkin Kararın 6'ncı maddesinin beşinci fıkrası ile Kamu Görevlilerinin Geneline ve Hizmet Kollarına Yönelik Mali ve Sosyal Haklara İlişkin 2022 ve 2023 Yıllarını Kapsayan 6. Dönem Toplu Sözleşmenin "Eğitim, Öğretim ve Bilim Hizmet Koluna İlişkin Toplu Sözleşme" bölümünün 27'nci maddesinde; örgün eğitim kurumlarında ilgili mevzuatında belirtilen sosyal etkinlik faaliyetlerinde danışman öğretmen olarak görevlendirilen öğretmenler ile sınıf veya şube sorumluluğu verilen sınıf/şube rehber öğretmenlerinin bu görevlerinin haftada 2 saatinin ek ders görevi sayılacağı; bu derslerin, ders dağıtım çizelgesinde "Öğrenci Sosyal ve Kişilik metleri" adıyla gösterileceği; bu kapsamda aynı kişiye hem danışman öğretmenlik hem de sınıf/şube rehber öğretmenliği görevi verilmesi halinde sadece bir görev için ek ders ücreti ödeneceği hüküm altına alınmıştır.

Bu bağlamda, haftada aylık ve ek ders ücreti karşılığında okutacakları ders saatleri bakımından sınıf öğretmenleri kapsamında değerlendirilen özel eğitim öğretmenlerinin, "Öğrenci Sosyal Kişilik Hizmetleri" adı altında haftada 2 saat olarak ödenen ek ders ücretinden ne şekilde yararlanabilecekleri ilgi (b) yazının 9'uncu maddesinde açıklanmıştır.

Diğer taraftan daha önce bir örneği de Valiliğine gönderilen ilgi (c) Genelgenin 2'nci maddesinde; "...Bu hükme göre, Milli Eğitim Bakanlığı İlköğretim ve Orta Öğretim Kurumu Sosyal Etkinlikler Yönetmeliği çerçevesinde sosyal etkinlik faaliyetlerinde danışman öğretmen olarak görevlendirilenler ile sınıf veya şube sorumluluğu verilen sınıf/şube rehber öğretmenleri, bu görevleri karşılığında, diğer görevlerine bağlı olarak almaları gereken ek ders ücretlerinden bağımsız olarak haftada 2 saat ek ders ücretinden yararlandırılacaklardır. İki görevin birlikte yapılması durumunda da sadece bir görev için ek ders ücreti ödeneceği dikkate alınarak, danışman öğretmenlik ve sınıf/şube rehber öğretmenliği görevinin birlikte aynı öğretmene verilmemesi uygun olacaktır.

Bu hüküm kapsamında haftada 2 saat ek ders ücretinden yararlandırılan söz konusu öğretmenler tarafından dönüşümlü olarak okutulan Rehberlik/Sosyal Etkinlikler/Sosyal Etkinlik' dersi için ayrıca ek ders ücreti ödenmeyecek; ancak, haftalık ders programında yer alan bu ders saati, bu dersi fiilen okutan öğretmenin hazırlık ve planlama görevi karşılığı ek ders ücretinin belirlenmesinde dikkate alınacaktır." denilmiştir.

Aynı Genelgenin 6'ncı maddesinde ise; "...Hazırlık ve planlama görevi karşılığı verilecek ek ders ücretinin belirlenmesinde aylık ve ek ders ücreti karşılığı fiilen okutulan ders sayıları esas alınacaktır. Bu bağlamda, işletmelerde meslek eğitimi ve staj kapsamındaki ders görevleri ile planlama ve bakım-onarım, öğrenci sosyal ve kişilik hizmetleri, sınav, belleticilik ve benzeri görevler karşılığı ödenen ek ders ücretlerine ilişkin saatler bu belirlemede dikkate alınmayacaktır..." açıklamasına yer verilmiştir.

Bu çerçevede, öğrenci sosyal ve kişilik hizmetleri kapsamında danışman öğretmen olarak görevlendirilen öğretmenler ile sınıf veya şube sorumluluğu verilen sınıf/şube rehber öğretmenlerinin, bu görevleri karşılığında ayrıca rehberlik dersini okutup okutmadıklarına bakılmaksızın aylık ve ek ders ücreti karşılığı ders görevlerinden bağımsız olarak haftada 2 saat ek ders ücretinden yararlandırılmaları gerekmektedir. Dolayısıyla bu ek ders ücretinin aylık veya ek ders ücreti karşılığında ayrıca bir değerlendirmeye tabi tutulması mümkün olmayıp bu konumda olan öğretmenlerden rehberlik dersini okutanların okuttukları bu ders saatinin, yalnızca o öğretmene hazırlık ve planlama görevi karşılığı ödenecek ek ders ücreti sayısının belirlenmesinde dikkate alınması gerekmektedir. Bilgilerini rica ederim.

Ahmet AYTAÇ

Bakan a.

Daire Başkanı

Güncelleme Tarihi: 16 Kasım 2022, 12:21
YORUM EKLE
SIRADAKİ HABER