Danıştay'dan emsal niteliğinde karar: KHK ile ihraç edilen akademisyen hakkında 'kimse öğrencilik hakkından yoksun bırakılamaz' kararı

KHK ile ihraç edilen ardından da öğrenciliği sonlandırılan Barış Akademisyeni Özer Yersüren ile ilgili Danıştay emsal niteliğinde bir karara imza attı.

Danıştay'dan emsal niteliğinde karar: KHK ile ihraç edilen akademisyen hakkında 'kimse öğrencilik hakkından yoksun bırakılamaz' kararı

Dokuz Eylül Üniversitesi (DEÜ) Sosyal Bilimler Enstitüsü’nde araştırma görevlisi iken, 8 Temmuz 2018’de 701 sayılı KHK ile ihraç edilen 11 barış akademisyeninden biri olan Özer Yersüren’in öğrenciliği de sekiz ay sonra 7 Mart 2019’da Enstitü Yönetim Kurulu kararı ile sonlandırıldı.

Söz konusu işlemin iptali için Eğitim-Sen tarafından açılan davada mahkeme, hakkında kesinleşmiş bir mahkeme kararı bulunmadan bir öğrencinin eğitim hakkının elinden alınamayacağına hükmederek, 13 Kasım 2019’da işlemi iptal etti. Ancak idarenin temyiz başvurusu sonucu Bölge İdare Mahkemesi, 18 Aralık 2020’de ilk derece mahkemesinin kararını bozdu.

EĞİTİM HAKKI VURGUSU
Gazete Duvar'ın haberine  göre, sendikanın bu kararı temyiz ederek Danıştay’a başvurması üzerine ise 20 Ocak tarihinde Danıştay Dairesi itirazı haklı bularak dosyayı mahkemeye geri gönderdi.

Emsal niteliğinde karar veren Danıştay, eğitim hakkının dokunulmazlığına işaret ederek hakkında kesinleşmiş mahkeme kararı olmadan kimsenin öğrencilik haklarından yoksun bırakılamayacağını belirtti. Kararda, “Eğitim hakkının T.C. Anayasası ve Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi ile güvence altına alınmış olduğu hususu göz önüne alındığında, davacının araştırma görevlisi kadrosu ile ilişiğinin kesilmiş olmasının yüksek lisans eğitimi ile de ilişiğinin kesilmesi sonucunu doğurmayacağı açıktır” ifadeleri yer aldı.

Bekir Bey

YORUM EKLE
SIRADAKİ HABER