MEB'den Uzman ve Başöğretmenlik iş ve işlemleri ile ilgili resmi yazı

MEB Bakan Yardımcısı Petek AŞKAR imzasıyla ''Uzman ve Başöğretmenlik Sertifika Düzenlemeye İlişkin İş ve İşlemler'' konulu yazı illere gönderildi.

MEB'den Uzman ve Başöğretmenlik iş ve işlemleri ile ilgili resmi yazı

Bilindiği üzere,14.02.2022 tarihli ve 31750 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan 7354 sayılı Öğretmenlik Meslek Kanununun ilgili hükümleri doğrultusunda hazırlanan Aday Öğretmenlik ve Kariyer Basamakları Yönetmeliği, 12.05.2022 tarihli ve 31833 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir. Söz konusu Yönetmeliğin "Sertifika düzenlenmesi ve öğretmen, uzman öğretmen ve başöğretmen unvanından yararlanma" başlıklı 27'nci maddesinde; "(1) Uzman öğretmen/başöğretmen unvanı için yapılan yazılı sınavda başarılı olanlar ve sınavdan muaf olanlardan 13 üncü madde kapsamında başvurusu kabul edilenler ile 16 ncı maddenin ikinci fıkrasına göre kurumlarınca başvurusu uygun bulunanlara uzman öğretmen/başöğretmen sertifikası kesin sonuçların ilanı tarihi itibarıyla Bakanlıkça düzenlenir.

(2) Öğretmen unvanından, bu göreve atanmanın atamaya yetkili amir tarafından onaylandığı tarihten, uzman öğretmen ve başöğretmen unvanından ise uzman öğretmen/başöğretmen sertifikasının düzenlendiği tarihten itibaren yararlanılır. Uzman öğretmen veya başöğretmen unvanını kazandıktan sonra alan değiştiren ya da ilgili düzenlemelerle alanı kaldırılan veya alanının adı değiştirilen öğretmenler kazandıkları unvanları kullanmaya devam eder.

(3) Uzman öğretmen/başöğretmen unvanı verilenlere, sertifikanın düzenlendiği tarihi takip eden ay başından itibaren unvanları için öngörülen eğitim öğretim tazminatı ödenir ve her unvan için ayrı ayrı olmak üzere bir derece verilir." hükmüne yer verilmiştir.

Bu hüküm çerçevesinde 16 Aralık 2022 tarihinde ilan edilen kesin sonuçlar doğrultusunda uzman öğretmen/başöğretmen unvanı almaya hak kazananlar;
1- Sertifikalarını, 20 Aralık 2022 tarihinden itibaren e-Devlet üzerinden alabileceklerdir.
2- Söz konusu unvanlardan sertifikanın düzenlendiği tarihten itibaren yararlandırılacaklardır.
 
3- Sertifikanın düzenlendiği tarihi takip eden ay başından itibaren söz konusu unvanlar için öngörülen eğitim öğretim tazminatından yararlandırılacaklardır.
 
4- Sertifikalarını görev yaptıkları kurumlara ibraz etmeleri hâlinde söz konusu unvanlar için öngörülen 1 dereceden yararlandırılacaklardır.

Bilgilerini ve ilgililere gerekli duyurunun yapılması hususunda gereğini arz/rica ederim.
  

Petek AŞKAR
Bakan a.
Bakan Yardımcısı


 

YORUM EKLE
SIRADAKİ HABER