Yağmur Duasının Kökenleri

2 / 7
Putperest Arapların uyguladığı garip bir yağmur yağdırma usulü vardı. Sığırlarının kuyruklarına ve arka ayaklarına iki tür çalı bağlar, çalıları tutuşturduktan sonra, yağmur için dua ederek sığırlarını bir dağın tepesine sürerlerdi.

Putperest Arapların uyguladığı garip bir yağmur yağdırma usulü vardı. Sığırlarının kuyruklarına ve arka ayaklarına iki tür çalı bağlar, çalıları tutuşturduktan sonra, yağmur için dua ederek sığırlarını bir dağın tepesine sürerlerdi.