Sözleşmeliye kadro düzenlemesi madde madde! Sözleşmeliye kadro şartları neler? Kimler kadro alacak? 3+1 dahil mi, ne zaman açıklanacak?

Sözleşmeli kadro da çalışan kişiler için yapılacak düzenlemeler kaldığı yerden devam ediyor. Bu kapsamda sözleşmeli olarak çalışan kamu personeli 4A kadrosuna geçiş sağlayacak. Sözleşmeli kadroya geçecek olan vatandaşlar için istenen şartlar merak ediliyor. Taslak metin hazırlanırken Cumhurbaşkanı'nın onayı ile birlikte yasa Meclis’te yer alacak. İşte sözleşmeli kadro hakkında merak edilen tüm detaylar…

Sözleşmeliye kadro düzenlemesi madde madde! Sözleşmeliye kadro şartları neler? Kimler kadro alacak? 3+1 dahil mi, ne zaman açıklanacak?

Sözleşmeli kadro hakkında yapılacak son dakika açıklamaları yakından takip ediliyor. Kamuda görev yapan ancak sözleşmeli olarak çalışan kişilerin devlet kadrosuna dahil edilmesine yönelik çalışmalarda sona yaklaşıldı. Gerçekleştirilen son kabine toplantısında Cumhurbaşkanı Erdoğan'a taslak metin sunulurken düzenlemeye dair maddelerde netleşmeye başladı. Vatandaşlar sözleşmeli kadro şartlarının neler olduğunu araştırırken 3 + 1 dahil edilecek mi? sorusunun da yanıtını arıyor. İşte sözleşmeli kadro hakkında merak edilen tüm detaylar…

SÖZLEŞMELİ KADRO YASASI NE ZAMAN ÇIKACAK?

AK Parti Grup Başkanvekili Emin Akbaşoğlu, EYT ve sözleşmeli personelin kadroya geçmesine dair düzenlemelerin Aralık ayında yapılacağını açıkladı. Akbaşoğlu, en fazla 2023 yılı başında EYT ve sözleşmeli personeli kadroya geçişi ile ilgili düzenlemeleri tamamlanacağını belirtti.

SÖZLEŞMELİ KADRO DETAYLARI AÇIKLANDI

28 Kasım 2022 Pazartesi günü gerçekleştirilen kabini toplantısının ardından konuşma yapan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan alınan kararları kamuoyu ile paylaştı.

Toplantının en önemli maddeleri arasında sözleşmeli kadro düzenlemesi yer alırken kamuda sözleşmeli olarak çalışan 4B’li personellerin 4A olarak kadroya geçeceği aktarıldı. Kabine toplantısında konuşulan konunun ardından Başkan Erdoğan merakla beklenen açıklamaları kamuoyu ile paylaştı.

Sözleşmeli çalışan kadro değişikliği 
 

SÖZLEŞMELİ KADRO KİMLER İÇİN GEÇERLİ OLACAK?

Sözleşmeli kadro 657 sayılı yasanın 4. maddesinin b bendi gereğince personelleri kapsayacak. Bu düzenleme ile birlikte kamu personeli olarak görev yapan sözleşmeliler 4 kadrosuna geçmiş olacak.

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde gerçekleştirilen toplantının ardından önemli açıklamalarda bulunan Başkan Erdoğan, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından yürütülen sözleşmeli personelin kadroya geçirilmesine dair yönetmeliğin değerlendirildiğini belirtti.

657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 4 B maddesinin temel alınarak mevzuat karmaşasını çözmek adına "sözleşmeli personel statüsü"nün yeniden belirlendiğini açıkladı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Mahalli idareler dahil olmak üzere sözleşmelilerin kadroya geçişinde 3 yıl bu statüde çalışş olma şartı aranacaktır. Ayrıca 1 yıl da aday memurluk süresi olacaktır. Dolayısıyla sözleşmeliden kadroya geçiş 3 artı 1 yıllık bir süre sonunda gerçekleşecektir."dedi.

Açıklamalarına devam eden Başkan Erdoğan, 3 yılını doldurmuş olan sözleşmeli çalışanların hemen aday memur olarak görev yapacağını belirtti. Bu süreyi doldurmamış olan çalışanların ise 3 yılın sonunda aday memurluk kadrosuna geçiş yapabileceği belirtildi. Daha önce yapılan kadro düzenlemesinin dışında tutulan 227bin kişi süresi dolduğu için hemen kadroya geçebilecek. Başkan Erdoğan, yeni statü kapsamında 520 bin sözleşmeli personelin 427 bininin isteğe bağlı olarak kadroya geçiş yapabildiğini vurguladı.

Başkan Erdoğan, askeri personel, sözleşmeli akademik personel, sözleşmeli KİT personeli, sözleşmeli sanatçı, sözleşmeli Meclis danışmanı, sözleşmeli sağlık yöneticisi ve tamamı sözleşmeli kurum çalışanlarının kadro dışında kaldığını belirtti. Sözleşmeli çalışanların kadroya geçmesi için belirlenen süre tamamlanana kadar şahsa bağlı olarak hizmet edecekleri belirtildi.

Sözleşmeliye Kadro 
 

NAKİL HAKKI NE ZAMAN VERİLİYOR?

Kadroya geçen personellerin kurumlar arası nakil hakkının 4 yıllık sürecin ardından kullanılabildiği belirtildi. Mahalli idarelerde çalışan sözleşmeli personelin kadroya geçiş işlemlerinin sadece mahalli idareler arasında olabileceği belirtildi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, düzenleme ile birlikte kamu çalışanlarının önemli bir sorunun daha adil ve sürdürülebilir bir hale getirildiğini belirtti. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, konu hakkındaki hukuki düzenlemelerin en kısa zamanda Meclis’e sunularak hayata geçirilmesinin planlandığını vurguladı.

SOSYAL VE MALİ HAKLARDA DEĞİŞİKLİK YAPILACAK MI?

4B kadrosunda KPSS puanına göre istihdam edilen sözleşmeli çalışanların memur olarak görev yaptığı belirtildi. Bu kapsamda sözleşmeli memurlar için 4A kadrolarını yani memur kadrolarına geçiş yapacağı vurgulandı. Bununla birlikte sosyal ve mali haklarıda değişmiş olacak.

SÖZLEŞMELİLER İÇİN SON DÜZENLEME 2023 YILINDA YAPILDI

2011 ve 2013 yıllarında çıkarılan düzenlemeler ile birlikte 4B kapsamında çalışan personellerin 4A kadrosuna geçmesi sağlanmıştı. 2011 yılında çıkarılan Kanun Hükmünde Kararname ile birlikte 4B kadrosunda çalışan personeller 4A kadrosuna geçiş yaptı. 632 sayılı KHK düzenlemesinde,"657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 4'üncü maddesinin (B) fıkrası ile 4924 sayılı Kanun uyarınca sözleşmeli personel pozisyonlarında çalışanların memur kadrolarına atanması amacıyla Devlet Memurları Kanunu'nda değişiklik yapılması; 6/4/2011 tarihli ve 6223 sayılı Kanun'un verdiği yetkiye dayanılarak, Bakanlar Kurulu'nca 2/6/2011 tarihinde kararlaştırılmıştır." ifadeleri yer aldı.

Ardından 12 Temmuz 2013 tarihinde yapılan yeni düzenleme ile birlikte 6495 sayılı kanunda yer alan 9. madde 4B’li personelin 4A’ya geçiş yapması için düzenlendi.

Sözleşmeli Personel Cumhurbaşkanı açıklaması 
 

SÖZLEŞMELİ KADRO KİMLER İÇİN GEÇERLİ OLACAK?

Hazırlanan son taslak 4B çalışanlarının tamamını kapsamaktadır. Kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan merkez ve taşra teşkilatına bağlı bulunan döner sermayeli kuruluşlar 657 sayılı yasanın 4. maddesinin B bendine göre kadroya geçiş yapacak.

İl Özel İdaresi belediye ve bağlı bulunan kuruluşlar mahalli idare birliklerinde 3 Temmuz 2025 tarihli 5393 sayılı Belediye kanununun 49 maddesinin 3. fıkrası çerçevesinde sözleşmeli olarak kadro düzenlemesinden yararlanabilmektedir.

BELEDİYE KANUNU NE DİYOR?

5393 sayılı kanun kapsamında belediyede ve bağlı bulunduğu kurumlarda çalışan sözleşmeli personeller için alınan Yeni kararlar şu şekildedir:

"Söz konusu Belediye ve bağlı kuruluşlarında, norm kadroya uygun olarak çevre, sağlık, veterinerlik, teknik, hukuk, ekonomi, bilişim ve iletişim, plânlama, araştırma ve geliştirme, eğitim ve danışmanlık alanlarında avukat, mimar, mühendis, şehir ve bölge plâncısı, çözümleyici ve programcı, tabip, uzman tabip, ebe, hemşire, veteriner, kimyager, teknisyen ve tekniker gibi uzman ve teknik personel yıllık sözleşme ile çalıştırılabilir. Sözleşmeli personel eliyle yürütülen hizmetlere ilişkin boş kadrolara ayrıca atama yapılamaz. Bu personelin, yürütecekleri hizmetler için ihdas edilmiş kadro unvanının gerektirdiği nitelikleri taşımaları şarttır."

Yasa kapsamında belediyede sözleşmeli olarak hizmet veren memurlar yukarıda belirttiğimiz yasa kapsamında değerlendirilerek hizmetlerine devam edecek.

SÖZLEŞMELİYE KADRO 3+1 ŞARTI

3 yıllık süreyi tamamlayan ve memur kadrolarına geçmek isteyen çalışanların sözleşmeleri 3 yıl daha uzatılmış olacak. Daha önce yapılan taslak düzenlemelerinde 3 yılı dolduran sözleşmeli çalışanların kadroya geçmeleri öngörüldü.

Buna göre 3 yıldan az çalışması bulunan sözleşmeli personelin 3 yılını tamamlanması ile birlikte kadroya geçme haklarının bulunduğu vurgulandı. 3 yılını tamamlayan sözleşmeli personeller otomatik olarak kadroya geçiş yapacak.

Sözleşmeliye kadro düzenlemesi 
 

30 GÜN İÇİNDE BAŞVURU YAPILACAK

31 Aralık 2022 tarihinden itibaren sözleşmeli kadroya geçiş yapmak isteyen personel dedim 4A’lı olabilmesi için 3 yıl beklemesi gerekecek. 1 Ocak 2023 tarihinden sonra kamuda sözleşmeli personel olarak istihdam edilen kişilerin 3 yıl süreyi tamamlaması durumunda 30 gün içerisinde başvuru yaparak memur unvanlı kadrolara atanması sağlanacak. Yani 3 yılını tamamlayan sözleşmeliler 30 gün içerisinde memurluk kadrosu için başvuru yapması gerekiyor.

Taslak metin kapsamında memur kadrolarına atanacak olan sözleşmeli personellerin pozisyonları için hizmet süreleri, öğrenim durumları, yükselebilecekleri dereceleri önemli bir yere sahip olacak. Dereceleri aşmamak kaydıyla kazanılan hak aylık derece ve kademe tespiti yapılarak bir değerlendirme gerçekleştirilecek.

HİZMET SÜRESİ NE KADAR OLACAK?

Sözleşmeli pozisyondan 4A kapsamına geçen personellerin hizmet süreleri 5434 sayılı Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı Kanunu kapsamında ödenecek olan emekli ikramiyesi ve toplam hizmet süresi dikkate alınarak belirlenecek.

YORUM EKLE
SIRADAKİ HABER