Fen ve Edebiyat Fakültesi Öğrencilerine Formasyon Hakkı

Fen ve Edebiyat Fakültesi Öğrencilerine Formasyon Hakkı

Fen ve Edebiyat Fakültesi Öğrencilerine Formasyon Hakkı

Fen ve Edebiyat Fakülteöğrencilerine öğrenimlerinin son iki yılında pedagojik formasyoneğitimi verilmesi önerisi değerlendirilmelidir. Fen Fakültesi öğrencilerine verilmesi planlananPedagojik Formasyon Sertifikasının geçerli olacağı alanlar açıkça belirlenebilir. Öğrenimleriesnasında ya da sonrasında Pedagojik Formasyon Sertifikası edinmiş Fen ve EdebiyatFakültesi mezunları pedagoji biliminde eğitim pedagojisi derslerini mesleğindedeğerlendirebilmeli ancak özel ve devlet okullarında öğretmenlik yapma hakkı sadece EğitimFakültesi mezunlarına ait olmalıdır. Böylece, günümüze dek süren uygulama da gözdengeçilmiş olunacaktır.

Eğitim Fakültesi dışındaki bölümlerin mezunlarına öğretmenlik hakkı tanınması, EğitimFakültesini tercih edecek öğrenci sayısında azalmaya neden olabilir. Dahası, Matematik veFen Bilimleri Eğitimi, Türkçe ve Sosyal Bilimler Eğitimi, Özel Eğitim, Güzel Sanatlar Eğitimi,Yabancı Diller Eğitimi, Beden Eğitimi ve Spor bölümlerinin kapanmasını ya daişlevsizleşmesini; Eğitim Fakültelerinin Eğitim Bilimleri, Temel Eğitim (okul öncesi ve sınıföğretmenliği) bölümlerinden ibaret kalmasını sağlayabilir.

Fizikçi ile fizik öğretmenliği, kimyagerlik ile kimya öğretmenliği farklı meslek gruplarıdır. FenFakültesi öğrencilerinin pedagojik dersleri de alarak öğretmen olabilmesi, Fen Fakültesiöğrencilerine mühendislik dersleri verilerek mühendis olabilmelerinin, biyoloji öğrenimigörenlere de tıp dersleri verilerek doktor olabilmelerinin yolunu açabilir.

Eğitim Fakültesi çalışanı olmayan tüm öğretim elemanları da derslerinde yararlanmak içinpedagojik formasyon derslerini mutlaka alabilmelidir. Davranışçı eğitim sisteminin tamamenterk edilmesi, eğitim ve öğretimin her alanında yapılandırmacı eğitim sistemine geçiş ilemümkündür.

Eğitim Fakülteleri, bölümlerinde edindiği birikim ve deneyimle kampüslerdeki özgün yerinikorumaktadır. Herhangi bir bölümden iş kapsamını bilerek mezun olan bireyler kabullenerekseçtikleri mesleklerinde azami faydalı olabilirler.

Aziz Yağan, Prof. Dr. Diyarbakır Eğitimi İzleme ve Reform Girişimi Direktörü

YORUM EKLE
SIRADAKİ HABER