Milli Eğitim Bakanlığında ihraçlar hız kesmeden devam ediyor. 

Milli Eğitim Bakanlığında ihraçlar hız kesmeden devam ediyor. 

Milli Eğitim Bakanlığında ihraçlar hız kesmeden devam ediyor. 

Teftiş Kurulu Başkanlığının 13.04.2022 tarihli yazısında şu ifadelere yer verildi:

"375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin (KHK) Geçici 35'inci maddesinin (B) fıkrası uyarınca terör örgütlerine veya Milli Güvenlik Kurulunca Devletin milli güvenliğine karşı faaliyette bulunduğuna karar verilen yapı, oluşum veya gruplara üyeliği, mensubiyeti veya iltisakı yahut bunlarla irtibatı olduğu değerlendirilerek hakkında, 375 sayılı KHK'nın Geçici 35'inci maddesinin (B) fıkrası: kapsamında anılan Kanunun/KHK'nın yürürlükte olduğu süre içerisinde Kurula itiraz ve 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanunu'nun 7'nci ve 33'üncü maddeleri kapsamında 60 gün içerisinde idari yargı yolu açık olmak üzere, Kurul tarafından "Kamu Görevinden Çıkarılma" kararı verilen personeli (80 kişi) gösterir liste ve 16.03.2022 tarihli Kurul Karar Tutanakları ekte sunulmuştur. Makamlarınca da uygun görülmesi halinde Kurulca karar verilen ve ekteki listede bilgileri yer alan Bakanlığımız personelinin "Kamu Görevinden Çıkarılması" hususunu olurlarına arz ederim."

Bekir Bey

YORUM EKLE
SIRADAKİ HABER