Cehennemim yeri bulundu!

Batı Asya'nın Sami ırkları arasından (bir başka kişinin kurban edilmesiyle kralın yaşamının kurtarılması işleminin Sacea şenliğinde o kadar açık biçimde ortaya çıktığı aynı bölge) kral, ulusal bir tehlike anında kendi oğlunu halk adına kurban ederdi. Örneğin Bybloslu Philon, Yahudiler üzerine olan yapıtında şunları söylüyor: "Büyük bir tehlike anında bir kentin ya da ulusun yöneticisinin öç alıcı meleklere bir fidye olarak bütün halk adına kendi sevgili oğlunu kurban vermesi eski bir töreydi; bu şekilde sunulan çocuklar gizemli dinsel törenlerle öldürülürdü.