Cinsiyet Savaşı mı? Erkekler ve Kadınlar Arasındaki Gelenek Tartışması

Araştırmaya göre, Türkiye genelinde 2.384 katılımcının yer aldığı gelenek ve göreneklere dair yapılan çalışmada, 2021'de destek yüzde 90,2 iken, 2022'de yüzde 87,9'a düştü. Ancak, 2023'te toplumun hala yüzde 88,2'si geleneklere destek veriyor. Cinsiyet ve yaş gruplarına göre değişen tutumlar, özellikle gençlerin geleneklere daha fazla bağlılık gösterdiğini ortaya koyuyor. Öte yandan, yaşlı bakımı konusundaki görüşlerde de çocuklarla kalma düşüncesi ağırlık kazanıyor.

Cinsiyet Savaşı mı? Erkekler ve Kadınlar Arasındaki Gelenek Tartışması

Gelenek ve Göreneklere Yönelik Araştırma Sonuçları Açıklandı

Türkiye genelinde 2.384 katılımcının yer aldığı araştırmaya göre, 2021'de gelenek ve göreneklere destek yüzde 90,2 iken, 2022'de bu oran yüzde 87,9'a düştü. Ancak, 2023'te hala toplumun yüzde 88,2'si geleneklere destek veriyor.

Cinsiyet ve Yaş Grubuna Göre Değerlendirme

Erkeklerin yüzde 89'u, kadınlara göre gelenek ve görenekleri daha gerekli buluyor. Özellikle 35-54 yaş arası katılımcılar, gelenek ve görenekleri daha çok destekliyor.

Örf ve Adetlerin Önemi

Türk toplumunun yüzde 90'ı, örf ve adetlerin korunmasını gerekli ve önemli buluyor. Erkeklerin bu konudaki tutumu kadınlara göre daha tutucu.

Geleneksel Değerlere Bakış

Toplumun yüzde 89'u Türkiye'deki geleneksel değerleri genel olarak faydalı buluyor. Ancak, bu konuda farklı görüşlere sahip olanlar da bulunuyor. 2023'te geleneksel değerlerin çoğunu faydalı bulanlar yüzde 50,5, zararlı bulanlar yüzde 5.

Bağlılık ve Yaş Gruplarına Göre Değişim

Katılımcıların yüzde 90'dan fazlası, 2021, 2022 ve 2023'te kendilerini az veya çok geleneklere bağlı hissettiklerini belirtiyor. Özellikle gençler, gelenek ve göreneklere daha fazla bağlılık gösteriyor.

Yaşlı Bakımı Konusundaki Görüşler

Yaşlı bakımı konusunda katılımcıların yüzde 81,1'i çocukların yanında olması gerektiğini düşünüyor. Ancak, devlete ait huzurevlerinde kalma düşüncesi artış gösteriyor.

Dipnotlar:

  • Araştırmaya göre, gençlerin yaşlı bakımının huzurevinde yapılmasına daha sıcak baktığı görülüyor.
  • Veriler, gelenek ve göreneklere olan bağlılığın yaş, cinsiyet ve kuşaklar arasında farklılık gösterdiğini ortaya koyuyor.
  • Katılımcıların yaşlı bakımı konusundaki görüşleri, toplumda yaşlılara yönelik bakım politikalarının şekillenmesinde önemli bir gösterge olarak değerlendirilebilir.

 

 


 


 

YORUM EKLE
SIRADAKİ HABER